Suutria suomeksi +

Suutria suomeksi sisältää tärkeitä suomeksi käännettyjä buddhalaisia opetustekstejä. Buddhalaiseen kaanoniin kuuluvat tekstit koostuvat sekä varhaisista theravada-opetuksista (paaliksi sutta) että harjoituksemme kannalta oleellisimmista mahayana-opetuksista (sanskritiksi suutra).

Suomennoksia Paali-kaanonista (Paali-kaanon on theravada-buddhalaisuuden paalinkielinen kokoelma pyhiä kirjoituksia.)

Opetus maailmallisista huolista (Dutiyalokadhamma-sutta, Anguttara-nikaya 8.6.)

Jalokiviopetus (Ratana-sutta)

Hunajakakkuopetus (Madhupiṇḍikasutta)

Opetus toiveista (Cetanākaraṇīyasutta Aṅguttara Nikāya 11.2)

Opetus ajatusten tyynnyttämisestä (Vitakkasaṇṭhānasutta)

Opetus kahdenlaisista ajatuksista (Dvedhavitakkasutta)

Arittha-sutta

Culavedallasutta

Dharman pyörän liikkeelle panemisen sutta (Dhammacakkappavattana-sutta)

Hengityksen tiedostamisen sutta (Ānāpānasati Sutta)

Anattalakkhanasutta (Buddhan ajallisesti toinen opetus)

Tarkkaavaisuuden perustan sutta (Satipaṭṭhāna Sutta[) 1. Osa

Tarkkavaisuuden perustan sutta (Satipaṭṭhāna Sutta[) 2. Osa

Kālāmalaisten sutta

Sigālan opettamisen sutta

Lempeyden Suutra (Metta sutta)

Mahāyāna-buddhalaisuuden prajñāpāramitā-suutria (Prajñāpāramitā voidaan kääntää ylittäväksi viisaudeksi)

Ydinsuutra (Prajñāpāramitāhṛdaya-sutra)

Hjärtsutran

Sūtra Cordis Magnae Sapientiae Transcendentis

Timanttisuutra 1. Osa (Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra)

Timanttisuutra 2.Osa

Mahāyāna-buddhalaisuuden Puhtaan maan -koulukunnan suutria

Lyhyt Onnen maan harmonia (Sukhavativyuha-sutra)

Mahāyāna-buddhalaisuuden kiinankielinen kaanon

Anāthapindika suutra

Comments are closed.