Hengellinen ohjaaja

Munkki Tae Hye sunim, Bodhidharma yhdistyksen hengellinen ohjaaja

Taehye sunim syntyi lohikäärmeen vuonna Mikkelissä Saimaan rannoilla.  Hän kiinnostui itämaisista filosofioista hyvin varhain ja 16-vuotiaana alkoi pitää itseään  buddhalaisena, kuitenkaan tuntematta vielä ketään muita buddhalaisia. Tultuaan ylioppilaaksi hän opiskeli Turun ja Helsingin yliopistoissa mm. uskontotiedettä, historiaa ja filosofiaa.  Saatuaan filosofian kandidaatin paperit hän teki erilaisia töitä, mm. luennoi Helsingin uskontotieteen laitoksella.  Hän perehtyi myös buddhalaisuuden käytännön harjoitukseen, ensin Helsingin FWBO-keskuksessa (nykyisin Triratna) ja sen jälkeen eri buddhalaisissa keskuksissa Euroopassa.

Taehye sunimilla oli jo nuoresta pitäen ajatus munkkeuden merkityksellisyydestä buddhalaisudTaeHye-sunim2essa.  Siksi hän ”luopui maailmasta” ja lähti Thaimaahan, jossa hänestä tuli Wat Pleng Vipassana luostarissa noviisimunkki Mahapañña vuonna 1982.  Hänen theravada-opettajansa oli lempeä, avaramielinen mietiskelymestari Phra Krusangvorn Samadhivat.  Noviisimunkki Mahapañña vietti vaeltavaa elämää oleskellen periodisesti Thaimaassa ja Euroopan maissa.  Vuonna 1985 hänestä tuli Buddhismin ystävät ry:n puheenjohtaja.  Buddhismin ystävät ry (nykyinen Bodhidharma ry) on vuonna 1947 perustettu Suomen ensimmäinen buddhalaisyhdistys, joka 1980-luvun alkuvuosina oli ”lepotilassa” ilman toimintaa.

Theravadalaisena munkkina eläminen Suomessa tuntui hyvin vaikealta. Siksi noviisi-munkki Mahapañña lähti Japanin soto-zen-luostareihin ja sen jälkeen Koreaan, jossa hän vuonna 1987 sai korealaisen täyden munkkivihkimyksen ja nimen Taehye sunim Songgwangsa-luostarin seon-mestarilta Ilgak sunimilta.  Songgwangsa on yksi Korean kolmesta pääluostarista.  Nimet Mahapañña ja Taehye kumpikin tarkoittavat ”Suuri Viisas”.  Taehye sunim osallistui kesäretriitteihin Songgwangsassa ja Taiwanissa.  Hän sai Ilgak sunimilta luvan aloittaa temppelitoiminnan lännessä, käytännössä Italiassa, jossa siihen tarjoutui tilaisuus.  Vuonna 1992 Taehye sunim muutti Pagoda-nimiseen kupolikattoiseen taloon Arezzon kapungin lähelle.  Pagodassa aloittivat luostarielämän kaksi nuorta italialaista, joista sittemiin Koreassa tuli munkki Tae Ri sunim ja nunna Young sunim.

Myöhemmin vuonna 2000 Tae Hye sunim hankki tarkoitukseen soveliaamman paikan, joka sijaitsee Lericissä Ligurian rannikolla.  Siitä lähtien Tae Hye sunim on ollut  Musang Am temppelin apotti.  Taehye sunimin linja on theravadalais-mahayanalainen.  Vuonna 1999 hän sai theravadalaisen bhikkhu- eli täysvihkimyksen Burmassa World Buddhist Meditation Centerin mestarilta Paññadipa Sayadaw’lta.

Suomalaissyntyisiä munkkeja ja nunnia on vain muutamia.  Taehye sunim on heistä ainoa, josta on tullut ”vanhempi munkki” (mahathera).  Hän on Italian ja Suomen Bodhidharma-yhdistysten henkinen opas.  Hän on osallistunut myös kansainvälisiin buddhalaisiin tapahtumiin, esim. World Fellowship of Buddhists-järjestön maailman-konferenssiin ja sittemmin World Buddhist Summitiin Suomen valtuuskunnan johtajana Bangkokissa, Japanissa ym.

Tae Hye sunim on kirjoittanut, yksin ja yhteistyössä toisten kanssa, teoksia joista mainittakoon:

– Bodhipuun juurella, kokemuksia buddhalaisluostareista (Otava, 1984)
– Buddhalaista viisautta (Gaudeamus, 1987)
– Buddhalainen sanasto ja symboliikka (Gaudeamus, 1990)
– Suomalainen zen-opas (Basam Books, 2001 ja 2009)
– Avoimen mielen meditaatio (Basam Books, 2022)

Lisäksi hän on suomentanut seuraavat harjoituksellemme erittäin hyödylliset kirjat:

– Shunryu Suzuki: Zen-mieli, aloittelijan mieli (Unio Mystica, 1995 ja Delfiini kirjat 2006)
– Zenmestari Wu-men: Portiton portti (Basam Books, 1995)
– Zenmestari Shen-Yen: Kiinalaisten zenmestareiden runoja (Basam Books, 1999)
– Huinengin Suutra (valokopiopainos, Taiwan)

Opetuksessaan Taehye sunim painottaa, että länsimaisen buddhalaisuuden kehittämisessä olennaista on koulukuntarajat ylittävä interbuddhalainen yhteistoiminta sekä munkki- ja nunna-Sanghan vakiinnuttaminen länsimaisiin olosuhteisiin.

Interbuddhalaisen toiminnan kehittämiseksi Suomessa perustettiin Suomen Buddhalainen Liitto Taehye sunimin aloitteesta v. 2009. SBU:n hyväksi hän on siitä lähtien työskennellyt aktiivisesti.

Italian laajassa buddhalaisessa kentässä sunim on myös tunnettu ja arvostettu opettaja, jota usein kutsutaan vierailemaan erilaisiin opetus- ym. tilaisuuksiin. Häntä on usein haastateltu Italian lehdissä.

Nykyisin Musang Am -temppelissä  harjoittaa ja opettaa hänen lisäkseen Burmassa ordinaation saanut munkki Kusalananda (Alberto Alcozar), joka on myös tunnustettu säveltäjä ja pianisti.

Burmassa bhikkhu-vihkimyksen saaneena hän on vieraillut ja aktiivisesti seurannut Burman poliittista tilannetta sotilasjuntan väkivaltaisen hallinnon aikana ja pitänyt yhteyttä siellä toimiviin sotilasjuntan vastustajiin, mm. buddhalaismunkkien niin kutsutun Saffron revolution mielenosoitusten v. 2007 aikana sen johtaviin aktiiveihin U Gambiraan ja Ashin Sopakaan ja toiminut monin tavoin heidän auttamisekseen sotilasjuntan vainoilta. Esim. U Gambira joutui useaan otteeseen vankilaan kidutettavaksi ja ihmisoikeuskampanjoita on järjestetty hänen vapauttamisekseen.

Taehye sunimin aloitteesta on Italiassa perustettu v. 2007 hyväntekeväisyysjärjestö Karuna, joka on organisoinut vapaaehtoistyöntekijöitä ja materiaalista apua paitsi näille orpokodeille myös Chiangmaissa toimivalle burmalaispakolaisten ja -siirtolaisten Burma Study Center nimiselle kulttuurikeskukselle. Tällä hetkellä (24.6.2020) Karuna-yhdistys on kuitenkin jouduttu lakkauttamaan.

Vaikka Taehye sunim toimii pääasiassa Italiassa, hän johtaa myös edelleen aktiivisesti Suomen Bodhidharma-yhdistystä ja vierailee säännöllisesti Suomessa järjestäen retriittejä ja muita tapahtumia. Joitain hänen opetuspuheitaan voi kuunnella Äänitteet-osiossa.

Comments are closed.