Sigālan opettamisen sutta

(Sigālovada Sutta, Digha Nikaya, 31)

Tae Hye sunimin (Mahapañña) käännös. Lainaus sallittu, jos lähde mainitaan. Aluperin julkaistu kirjassa Gothoni – Mahapañña: Buddhalaista viisautta, Gaudeamus, 1987.

Näin olen kuullut.

1. Kerran Mestari oleili Rājagahan lähellä sijaitsevassa Bambulehdossa, oravien ruokintapaikalla. Tuolloin nuori Sigālan, talollisen poika, nousi varhain ja lähti Rājagahasta tukka ja vaatteet märkinä. Yhteenliitetyin käsin hän tervehti kunnioittavasti eri ilmansuuntia – itää, etelää, länttä ja pohjoista sekä syvyyttä ja korkeutta.

2. Myös Mestari pukeutui varhain tuona aamuna, otti kulhon ja kaavun ja meni Rājagahaan almukierrokselle. Silloin Mestari näki nuoren Sigālan, talollisen pojan. Sigāla oli noussut varhain, lähtenyt Rājagahasta tukka ja vaatteet märkinä ja oli kunnioittamassa yhteenliitetyin käsin jokaista ilmansuuntaa – itää, etelää, länttä ja pohjoista sekä syvyyttä ja korkeutta. Nähdessään Sigālan, talollisen pojan, Mestari sanoi: ”Miksi sinä, talollisen poika, nouset varhain ja lähdet Rājagahasta tukka ja vaatteet märkinä ja yhteenliitetyin käsin tervehdit kunnioittaen eri ilmansuuntia – itää, etelää, länttä ja pohjoista sekä syvyyttä ja korkeutta?”

”Kunnianarvoisa herra, isä sanoi minulle kuolinvuoteellaan: ’Rakas poikani, sinun tulee kunnioittaen tervehtiä jokaista ilmansuuntaa erikseen’. Niinpä minä, kunnianarvoisa herra, isäni sanaa arvostaen, kunnioittaen ja hartain mielin, nousen varhain ja lähden Rājagahasta tukka ja vaatteet märkinä ja tervehdin yhteenliitetyin käsin kutakin ilmansuuntaa – itää, etelää, länttä ja pohjoista sekä syvyyttä että korkeutta.”

”Mutta, talollisen poika, jalojen käyttäytymistapojen mukaan kuutta ilmansuuntaa ei tule kunnioittaa noin.”
”Miten siis, kunnianarvoisa herra, kuutta ilmansuuntaa tulee kunnioittaa jalojen käyttäytymistapojen mukaan? Olisi erinomaista, kunnianarvoisa herra, mikäli Mestari opettaisi minulle Dharmaa ja osoittaisi, miten jalojen käyttäytymistapojen mukaan kunnioitetaan kuutta ilmansuuntaa.”
”Siispä kuuntele, talollisen poika, ja paina mieleesi, mitä puhun!”

”Olkoon niin, kunnianarvoisa herra, vastasi nuori Sigāla, talollisen poika, Mestarille.
Mestari opetti näin:

3. ”Talollisen poika., jos jalo oppilas on juurinut neljä erhettä käyttäytymisestään, ja jos hän ei tee neljän epäpuhtaan vaikuttimen ohjaamia pahoja tekoja eikä antaudu kuuteen turmioon johtavaan nautintoon, hän on näitä neljäätoista pahetta välttämällä samalla huomioinut kuutta ilmansuuntaa. Hänen harjoituksensa vie voittoon molemmissa maailmoissa, edistämiseen sekä tässä että tulevassa maailmassa. Ruumiin hajotessa kuoleman jälkeen, hän syntyy onnelliseen taivasmaailmaan.”

”Mitkä sitten ovat nuo neljä erhettä, jotka hän on juurinut käyttäytymisestään? Talollisenpoika, ne ovat elämän vahingoittaminen, sellaisen ottaminen mitä ei ole annettu, aistinautinnoissa väärin eläminen sekä väärä puhe. Nämä ovat neljä erhettä, jotka jalo oppilas on juurinut käyttäytymisestään.”
Näin puhui Mestari.

4. Näin puhuttuaan Täydellinen, tuo opettaja, vielä tiivisti sanomansa säkeisiin:

”Elämän vahingoittamista, antamattoman ottamista,
väärää puhetta ja aviorikosta ei viisas koskaan ylistä.”

5 ”Millä neljällä tavalla hän ei tee pahoja tekoja? Pahoja tekoja tehdään kiintymyksen, vihamielisyyden, tietämättömyyden ja pelon seurauksena. Sikäli, talollisen poika, kuin jalo oppinut ei ole näitten vaikuttimien johdattama hän ei myöskään kiintymyksen, vihamielisyyden, tietämättömyyden ja pelon seurauksena tee pahoja tekoja.”
Näin puhui Mestari.

6. Näin puhuttuaan Täydellinen, tuo opettaja, vielä tiivisti sanomansa säkeisiin:

”Ken käyttäytymisessään on pyyteiden,
vihan, pelon tai tietämättömyyden ohjaama,
vähenevän kuun tavoin
hänen maineensa hupenee.
Ken ei käyttäytymisessään ole pyyteiden,
vihan, pelon eikä tietämättömyyden ohjaama,
kasvavan kuun tavoin
hänen maineensa lisääntyy.”

7. ”Mitkä siis ovat kuusi turmioon johtavaa nautintoa, joihin ei pidä antautua? Totisesti, talollisen poika, velttouden tiloja aiheuttava alkoholin tai huumaavan aineen käyttäminen on turmioon johtava nautinto, öiseen aikaan kaduilla maleksiminen on turmioon johtava nautinto, jatkuvasti huvipaikoissa käyminen on turmioon johtava nautinto, uhkapeliin antautuminen on turmioon johtava nautinto, huonojen kumppaneiden seura on turmioon johtava nautinto ja laiskuuden tottumus on turmioon johtava nautinto.”

8. ”Nuori talollisen poika, velttouden tiloja aiheuttavan alkoholin tai huumaavien aineiden käyttämisen kuusi vaaraa ovat: omaisuuden menettäminen, riitojen lisääntyminen, sairauksille altistuminen, hyvän maineen menettäminen, häpeällisesti huomion kohteeksi joutuminen sekä älyn rappeutuminen. Juuri nämä, talollisen poika, ovat velttouden tiloja aiheuttavan alkoholin tai huumaavien aineiden käyttämisen kuusi vaaraa.”

9. ”Nuori talollisen poika, öiseen aikaan kaduilla maleksimisen kuusi vaaraa ovat: yökulkija on itse turvaton ja suojaton, hänen vaimonsa ja lapsensa ovat turvattomia ja suojattomia, hänen omaisuutensa on vartiotta, häntä epäillään rikolliseksi, häneen kohdistuu perättömiä huhuja ja hän joutuu monenlaisiin ongelmiin. Juuri nämä, talollisen poika, ovat öiseen aikaan kaduilla maleksimisen kuusi vaaraa.”

10. ”Nuori talollisen poika, jatkuvan huvipaikoissa käymisen kuusi vaaraa ovat: huvipaikoissa kävijä ajattelee jatkuvasti ’missä on tanssia, missä on laulua, missä on musiikkia, missä on lausuntaa. missä on symbaalien soittoa, missä on rummutusta’ Juuri nämä, talollisen poika, ovat jatkuvasti huvipaikoissa käymisen kuusi vaaraa.”

11. ”Nuori talollisen poika, uhkapeliin antautumisen kuusi vaaraa ovat: voittajana hän herättää vihamielisyyttä, häviäjänä hän murehtii omaisuutensa menettämistä, hänen omaisuutensa vähenee eikä hänen sanallaan ole painoa oikeudenkäynnissä, ystävät ja työtoverit kaihtavat häntä, eikä hänestä olla kiinnostuneita avioliittomarkkinoilla, sillä ajatellaan, ettei pelihimon valtaama mies pysty elättämään vaimoaan. Juuri nämä, talollisen poika, ovat uhkapeliin antautumisen kuusi vaaraa.”

12. ”Nuori talollisen poika, huonojen kumppaneiden seurasta on kuusi vaaraa: kuka tahansa uhkapeluri, elostelija, ryyppymies, petkuttaja, keinottelija tai räyhääjä on hänen ystävänsä tai kumppaninsa. Juuri nämä, talollisen poika, ovat huonojen kumppaneiden seuran kuusi vaaraa.”

13. ”Nuori talollisen poika, laiskuuden tottumuksen kuusi vaaraa ovat: hän valittaa kylmyyttä eikä tee työtä, hän valittaa kuumuutta eikä tee työtä; ’liian aikaista’, hän sanoo eikä tee työtä; ’liian myöhäistä’, hän sanoo eikä tee työtä; hän valittaa nälkää eikä tee työtä; hän vetoaa kylläisyyteen eikä tee työtä. Samalla kun kaikki velvollisuudet jäävät täyttämättä, hän ei hanki uutta omaisuutta, vaan entinenkin hupenee hupenemistaan. Juuri nämä, talollisen poika, ovat laiskuuden tottumuksen kuusi vaaraa.”
Niiin puhui Mestari.

14. Näin puhuttuaan Täydellinen, tuo opettaja, vielä tiivisti sanomansa säkeisiin:

”Joku ystävyydelle kohottaa maljan,
joku vain sanoo ’ystävä, ystävä,
mutta hädässä
tosi ystävä tunnetaan.

Nukkuminen auringon noustua,
aviorikos, riitaisuus, pahantahtoisuus,
huonojen tovereiden seura ja kovasydämisyys.
Nämä kuusi tapaa turmelevat ihmisen”.

Huonot ystävät ja kumppanit
johdattavat alhaisille teille.
Rappioon hän kulkee
molemmissa maailmoissa – tässä sekä tulevassa.

Uhkapeli, naiset ja väkijuomat, tanssi ja laulu,
päivällä nukkuminen, yöllä maleksiminen,
huonojen tovereiden seura ja kovasydämisyys.
Nämä kuusi tapaa turmelevat ihmisen.

Ken on peluri ja juomari,
ken menee ilotyttöjen luokse,
ken seuraa tyhmyreitä eikä vanhoja viisaita,
hän rapistuu vähenevän kuun tavoin

Väkijuomien naukkailija, köyhtynyt,
mutta janoinen vielä juodessaankin, kapakoissa kävijä,
uppoaa velkaan kuin kivi veteen
eikä mainettaan varjele hän mitenkään.

Ken on tottunut nukkumaan päivällä,
ken yöllä valvomaan,
kuten rellestäjä, jolle vain päihtymys jotain merkitsee,
ei hänelle ole paikkaa talollisen talossa.

’Liian kylmää, liian kuumaa, liian myöhään’,
jos näin alituiseen ruikuttaa
ja jättää työnsä tekemättä,
myös hyvän tekemisen tilaisuudet kiitävät ohi.

Ken kylmyyteen ja kuumuuteen
yhtä kevyesti suhtautuu kuin ruohonkorren painoon,
ja miehen tavoin täyttää velvollisuutensa,
hän ei jää vaille kunnollisen työn hedelmää.”

15. ”Nuori talollisen poika, neljä on ystävän valepuvussa esiintyvää vihollista: laskelmoiva hyväksikäyttäjä on ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen, tyhjien lupausten antaja on ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen, imartelija on ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen, tuhlari on ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen.”

16. ”Näistä ensimmäinen, talollisen poika, on neljällä tavalla ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen. Hän on saaliinhimoinen, pyytää paljon vähästä avusta, toimii häikäilemättömästi ja tavoittelee omaa etuaan. Näillä neljällä tavalla, talollisen poika, laskelmoiva hyväksikäyttäjä on ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen.”

17. ”Nuori talollisen poika, tyhjien lupausten antaja on neljällä tavalla ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen. Hän vakuuttelee ystävyyttään menneisyydessä, vakuuttelee ystävyyttään tulevaisuudessa, pyrkii saamaan suosiota tyhjillä puheilla, mutta kun hän voisi olla avuksi, hän valittelee kykenemättömyyttään. Näillä neljällä tavalla, talollisen poika, tyhjien lupausten antaja on ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen.”

18. ”Nuori talollisen poika, imartelija on neljällä tavalla ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen. Hän hyväksyy ystävänsä väärät teot ja paheksuu ystävänsä hyviä tekoja; ollessaan kasvotusten kanssasi hän ylistää sinua; toisille hän puhuu sinusta pahaa. Näillä neljällä tavalla, talollisen poika, imartelija on ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen.”

19. ”Nuori talollisen poika, tuhlari on neljällä tavalla ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen. Hän tuppautuu seuraan kun juot alkoholia, kun maleksit kaduilla öiseen aikaan, kun hakeudut huvituksiin ja kun antaudut uhkapeliin. Näillä neljällä tavalla tuhlari on ystävän valepuvussa esiintyvä vihollinen.”
Näin puhui Mestari.
20. Näin puhuttuaan Täydellinen, tuo opettaja, vielä tiivisti sanomansa säkeisiin:

” Laskelmoiva hyväksikäyttäjä
niin myös tyhjien lupausten ystävä,
ja imartelija, joka miellyttääkseen puhuu,
ja tuhlari, joko harhateille johdattaa,

näitä neljää viisas kuin vihollista karttakoon
jo heidät kaukaa kuin hengenvaaralliset polut kiertäköön.”
21. ”Nuori talollisen poika, neljästä seikasta tunnetaan hyväsydämiset ystävät: avulias ystävä tunnetaan hyväsydämiseksi, sekä myötä- että vastoinkäymisessä samanlaisena pysyvä ystävä tunnetaan hyväsydämiseksi, hyviä neuvoja antava ystävä tunnetaan hyväsydämiseksi, ja ymmärtäväinen ystävä tunnetaan hyväsydämiseksi.”

22. ”Nuori talollisen poika, avulias ystävä on neljällä tavalla hyväsydäminen. Hän huolehtii, kun olet ajattelematon; hän vartioi omaisuuttasi, kun se on vartiotta; hän on turvanasi vaaran uhatessa; velvollisuuksia suorittaessasi hän antaa tarvikkeita kaksinkertaisesti. Näillä neljällä tavalla, talollisen poika, avulias ystävä on hyväsydäminen.”

23. ”Nuori talollisen poika, neljällä tavalla sekä myötä- että vastoinkäymisessä samanlaisena pysyvä ystävä on hyväsydäminen. Hän kertoo sinulle salaisuutensa; hän pitää salaisuutesi salaisuuksina; vastoinkäymisissä hän ei hylkää sinua; hän jopa uhraa henkensä puolestasi. Näillä neljällä tavalla, talollisen poika, sekä myötä- että vastoinkäymisessä samanlaisena pysyvä ystävä on hyväsydäminen.”

24. ”Nuori talollisen poika, hyviä neuvoja antava ystävä on neljällä tavalla hyväsydäminen. Hän varoittaa väärästä toiminnasta; hän rohkaisee toimimaan oikein; hän kertoo sinulle mitä et tiedä; hän johdattaa taivaan tielle. Näillä neljällä tavalla, talollisen poika, hyviä neuvoja antava ystävä on hyväsydäminen.”

25. ”Nuori talollisen poika, ymmärtäväinen ystävä on neljällä tavalla hyväsydäminen. Hän ei ole vahingoniloinen; hän iloitsee menestyksestäsi; sinusta pahaa puhuvaa hän hillitsee ja sinusta hyvää puhuvaa hän rohkaisee. Näillä neljällä tavalla, talollisen poika, ymmärtäväinen ystävä on hyväsydäminen.”
Näin puhui Mestari.

26. Näin puhuttuaan Täydellinen, tuo opettaja, vielä tiivisti sanomansa säkeisiin:

”Avulias ystävä,
ystävä myötä- ja vastoinkäymisissä,
ystävä, joka tarvittaessa neuvoo,
ja ymmärtäväinen ystävä,
näitä neljää viisaan tulisi pitää ystävinä
ja huolehtia heistä,
kuten äiti lapsistaan.

Viisas ja hyveellinen
loistaa loimuavan tulen tavoin.
Jos hän rehellisin keinoin
hankkii omaisuutta,
kuten mehiläinen mettä kerää,
silloin myös varallisuus karttuu,
samoin kuin muurahaiskeko kasvaa kasvamistaan.

Kun hyveellinen maallikko niin on omaisuutta koonnut,
hän voi auttaa sukulaisiaan.
Neljäksi osaksi jakakoon hän omaisuutensa,
niin hänelle siunautuvat elämän myönteiset asiat.

Yksi osa olkoon hänen omiin tarpeisiinsa
ja hyväntekeväisyyteen.
Kaksi osaa käyttriköön hän liikeasioirtensa hoitamiseen.
Neljännen osan hän siirtäköön
pahojen päivien varalle.
27. ”Miten sitten, nuori talollisen poika, jalo kuulija huomioi kuutta ilmansuuntaa? Kuutta ilmansuuntaa, nuori talollisen poika, edustavat seuraavat henkilöt: vanhemmat edustavat itää, opettajat etelää, vaimo ja lapset edustavat länttä, ystävät ja toverit edustavat pohjoista, palvelijat ja työläiset edustavat syvyyttä ja askeetit ja braahmanat edustavat korkeutta.”

28. ”Nuori talollisen poika, viidellä tavalla lapsen tulee kunnioittaa vanhempiaan idän edustajina. Hän ajattelee: ’he ovat aikoinaan huolehtineet minusta, minä puolestani huolehdin heistä; suoritan heidän velvollisuuksiaan; jatkan perheeni perinteitä; olen perintöni arvoinen; lisäksi teen uhrauksia kuolleiden sukulaisteni muistoksi.’ Nämä, talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla lapsen tulee kunnioittaa vanhempiaan idän edustajina. Tällöin myös vanhempien tulee osoittaa rakkauttaan lapselleen viidellä tavalla. He varoittavat väärästä toiminnasta, he neuvovat hyviin tekoihin, he kouluttavat hänet johonkin ammattiin, he järjestävät hänelle sopivan avioliiton ja ajan tullen luovuttavat hänelle perintönsä. Nämä, talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla lapsen tulee kunnioittaa vanhempiaan idän edustajina ja myös viisi tapaa, joilla vanhempien tulee osoittaa rakkauttaan lapselleen. Näin he ovat täyttäneet itäisen ilmansuunnan velvoituksen ja elävät rauhallisina, turvallisin mielin.”

29. ”Nuori talollisen poika, viidellä tavalla oppilaan tulee kunnioittaa opettajaansa etelän edustajana: nousemalla istuimeltaan tervehdittäessä, olemalla hänen läheisyydessään, opiskelemalla innokkaasti, palvelemalla henkilökohtaisesti ja kuuntelemalla tarkkaavaisesti opetettaessa. Nämä, talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla oppilaan tulee kunnioittaa opettajaansa etelän edustajana. Tällöin myös opettajan tulee osoittaa rakkauttaan oppilastaan kohtaan viidellä tavalla. Hän opettaa tälle totuutta ja hyvää käytöstä, innostaa opiskelemaan, opastaa tieteissä ja taiteissa, puhuu oppilaasta myönteisesti ystävilleen ja tutuilleen sekä ottaa huomioon oppilaan turvallisuuden kaikissa ilmansuunnissa. Nämä, talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla oppilaan tulee kunnioittaa opettajaansa etelän edustajana ja myös viisi tapaa, joilla opettajan tulee osoittaa rakkauttaan oppilastaan kohtaan. Näin he ovat täyttäneet eteläisen ilmansuunnan velvoituksen ja elävät rauhallisina, turvallisin mielin.”

30. ”Nuori talollisen poika, viidellä tavalla miehen tulee kunnioittaa vaimoaan lännen edustajana: huomaavaisuudella, kohteliaisuudella, uskollisuudella, luovuttamalla vaikutusvaltaa sekä lahjoittamalla sopivia vaatteita ja koruja. Nämä, talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla miehen tulee kunnioittaa vaimoaan lännen edustajana. Tällöin myös vaimon tulee osoittaa rakkauttaan miestään kohtaan viidellä tavalla: pitämällä koti hyvässä kunnossa, olemalla vieraanvarainen sukulaisille ja ystäville, olemalla uskollinen, huolehtimalla miehen tuomista tavaroista sekä täyttämällä perheenemännän velvollisuudet taidolla ja ahkeruudella.
Nämä, talollisen poika ovat viisi tapaa, joilla miehen tulee kunnioittaa vaimoaan ja myös viisi tapaa, joilla vaimon tulee osoittaa rakkauttaan miestään kohtaan. Näin he ovat täyttäneet läntisen ilmansuunnan velvoituksen ja elävät rauhallisina, turvallisin mielin.”

31. ”Nuori talollisen poika, viidellä tavalla nuoren miehen tulee kunnioittaa ystäviään ja tuttujaan pohjoisen edustajina: olemalla antelias, olemalla kohtelias, olemalla avulias, kohtelemalla heitä samoin kuin soisi itseään kohdeltavan sekä olemalla vilpitön. Nämä, talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla nuoren miehen tulee kunnioittaa ystäviään ja tuttujaan pohjoisen edustajina. Tällöin myös ystävien ja tuttujen tulee osoittaa rakkauttaan nuorta miestä kohtaan viidellä tavalla. He huolehtivat hänestä kun hän on ajattelematon, vartioivat hänen omaisuuttaan tarvittaessa, ovat turvana vaaran uhatessa, eivät jätä häntä pulaan vastoinkäymisissä ja ovat huomaavaisia hänen perhettään kohtaan. Nämä talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla nuoren miehen tulee kunnioittaa ystäviään ja tuttujaan pohjoisen edustajina ja myös viisi tapaa, joilla ystävien ja tuttujen tulee osoittaa rakkauttaan nuorta miestä kohtaan. Näin he ovat täyttäneet pohjoisen ilmansuunnan velvoituksen ja elävät rauhallisina, turvallisin mielin.”

32. ”Nuori talollisen poika, viidellä tavalla isännän tulee kunnioittaa palvelijoitaan ja työläisiään syvyyden edustajina: määräämällä heille kykyjensä mukaista työtä, antamalla heille ruokaa ja palkkaa, huolehtimalla heistä heidän sairastuessaan, antamalla heille osuuden herkuista sekä antamalla heille lomaa aika ajoin. Nämä, talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla isännän tulee kunnioittaa palvelijoitaan ja työläisiään syvyyden edustajina. Tällöin myös palvelijoiden ja työläisten tulee osoittaa rakkauttaan isäntäänsä kohtaan viidellä tavalla: he nousevat aamulla ennen häntä, he menevät nukkumaan hänen jälkeensä, he ottavat vain mitä annetaan, he tekevät työnsä hyvin eivätkä pilaa isännän mainetta. Nämä, talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla isännän tulee kunnioittaa palvelijoitaan ja työläisiään syvyyden edustajina ja myös viisi tapaa, joilla palvelijoiden ja työläisten tulee osoittaa rakkauttaan isäntäänsä kohtaan. Näin he ovat täyttäneet syvyyden velvoituksen ja elävät rauhallisina, turvallisin mielin.”

33. ”Nuori talollisen poika, viidellä tavalla nuoren miehen tulee kunnioittaa askeetteja ja braahmanoita korkeuden edustajina: osoittamalla heille ystävällisyyttä teoin, puhein ja ajatuksin, pitämällä heille ovet avoimina sekä antamalla heille aineellisia tarvikkeita. Nämä, talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla nuoren miehen tulee kunnioittaa askeetteja ja braahmanoita korkeuden edustajina. Tällöin myös askeettien ja braahmanoiden tulee osoittaa rakkauttaan nuorta miestä kohtaan viidellä tavalla: he varoittavat väärästä toiminnasta, kehottavat hyvyyteen, muistavat häntä myötätuntoisesti, kertovat hänelle mitä hän ei ole oppinut ja selvittävät aikaisemmin kuultuja opetuksia sekä johdattavat taivaan tielle. Nämä, talollisen poika, ovat viisi tapaa, joilla nuoren miehen tulee kunnioittaa askeetteja ja braahmanoita korkeuden edustajina ja myös viisi tapaa, joilla askeettien ja braahmanoiden tulee osoittaa rakkauttaan nuorta miestä kohtaan. Näin he ovat täyttäneet korkeuden velvoituksen ja elävät rauhallisina, turvallisin mielin.”
Näin puhui Mestari.

34. Nain puhuttuaan Täydellinen, tuo opettaja, vielä tiivisti sanomansa säkeisiin:

”Äiti ja isä edustavat itäistä suuntaa,
kaikki opettajat etelää;
vaimo ja lapset edustavat itäistä suuntaa,
ystävät ja toverit pohjoista;
palvelijat ja työläiset edustavat syvyyttä,
korkeudessa ovat askeetit ja braahmanat.
Näitä ilmansuuntia kunnioittakoon hän,
jolle sopii perheellisen maallikon elämä.
Ken on viisas, hyveellisten tekoien taitaja,
Iempeä ja syvällinen,
nöyrä ja ymmärtäväinen,
hänen osakseen kunnia lankeaa.
Ken on tarmokas eikä veltto,
vastoinkäymisissä järkkymätön,
tavoiltaan moitteeton, arvostelukykyinen,
hänen osakseen kunnia lankeaa.
Ken on sydämellinen ja ystävällinen,
kauniisti puhuva ja antelias,
neuvoo viisaasti,
kehottaa ja opastaa lähimmäisiään,
hänen osakseen kunnia lankeaa.

Antelias käsi, ystävällinen puhe, palveleva asenne,
puolueettomuus kaikkia kohtaan,
olosuhteiden mukaisesti.
Nämä neljä voittoisaa tietä maailmaa pyörittävät,
kuten sokkanaula
palvelee rattaan pyörimistä.
Ellei näin olisi, ei kukaan äiti eikä isä saisi osakseen
kunnioitusta ja arvonantoa lapsiltaan.
Koska viisaat arvostavat näitä asenteita,
ihmiset ylistävät ja arvostavat heitä.”

35. Kun Mestari oli näin puhunut, Sigāla, nuori talollisen poika, puhkesi puhumaan seuraavasti: ”Erinomaista, herra, erinomaista, herra! Herra, tämä on kuin uudelleen nostaisi pystyyn kumoon kaadetun, tai paljastaisi kätkössä olleen, tai näyttäisi oikean tien eksyneelle, tai sytyttäisi lampun pimeydessä, jotta ne joilla on silmät näkisivät. Juuri näin on Mestari valaissut minulle totuuden monin eri tavoin. Herra, vaellan Mestariin turvautuen, vaellan Dharmaan turvautuen, vaellan Sanghaan turvautuen. Hyväksyköön Mestari minut maallikkoveljeksi. Otan turvautumisen tästä päivästä lähtien elämäni loppuun saakka.”

Näin päättyy Sigālan opettamisen sutta.

Comments are closed.