Lyhyt Onnen maan harmonia

Tae Hye sunimin (Mahapañña) käännös. Lainaus sallittu, jos lähde mainitaan. Aluperin julkaistu kirjassa Gothoni – Mahapañña: Buddhalaista viisautta, Gaudeamus, 1987.

Näin olen kuullut.

1. Kerran Mestari oleili Śrāvastīssa, Jeta-lehdossa, Anāthapin̝d̝ikan puistossa, seuranaan suuri joukko munkkeja, kaikkiaan 1250 munkkia. Kaikki nämä suuret oppilaat olivat viidenlaisen henkisen tiedon saavuttaneita arhateja. Siellä oli vanhempi munkki Śāriputra, Mahāmaudgalyāyana, Mahākāśyapa, Mahākapphin̝a, Mahākātyāyana, Mahākaus̝t̝ila, Revata, Śuddhipanthaka, Nanda, Ananda, Rāhula Gavāmpati, Bharadvāja, Kālodayin, Vakkula, Aniruddha sekä monia muita merkittäviä oppilaita. Siellä oli myös bodhisattvoja, suuria olentoja: prinssin kaltainen Mañjuśrī, bodhsattva Ajita, bodhisattva Gandhahastin, bodhisattva Nityodyukta, bodhisattva Anaks̝iptadhura ja useita muita jalosydämisiä bodhisattvoja. Samoin deevojen valtias Śakra, Brahma Sahāmpati sekä satoja, tuhansia myriadeja deevojen poikia oli Mestaria kuuntelemassa Śrāvastīssa.

2. Silloin Mestari lausui kunnianarvoisalle Śāriputralle: ” Śāriputra, kaukana lännessä tuhannen miljardin buddhakentän etäisyydellä täältä on Onnen maaksi kutsuttu maailmanjärjestelmä. Amitāyus-niminen tathāgata, arhat, täydellisesti valaistunut elää ja vaikuttaa siellä opettaen Dharmaa. Mitä luulet, Śāriputra, miksi tuota maailmanjärjestelmää nimitetään Onnen maaksi? Śāriputra, Onnen maassa elävät olennot eivät koe ruumiillista eivätkä sielullista kärsimystä, vaan siellä on lukemattomia syitä onnellisuuteen. Siksi sitä maailmanjärjestelmää nimitetään Onnen maaksi.”

3. ”EdelIeen, Śāriputra, Onnen maan maailmanjärjestelmää ympäröi seitsemän pengervyöhykettä, seitsemän palmurivistöä sekä nauhoista riippuvien tuulikellojen verkosto. Joka taholla neljä kallisarvoista ainetta – kulta, hopea, lasuurikivi ja kristalli – luovat kauniin näkymän. Śāriputra, tällaisia suurenmoisia aarteita on tuossa buddhakentässä.”

4. ”Edelleen, Śāriputra, 0nnen maan maailmanjärjestelmässä on seitsemän kallisarvoisen aineen — kullan, hopean, lasuurikiven, kristallin, rubiinien, timanttien ja korallien — somistamia Iootuslammikoita. Niiden vedellä on kahdeksan hyvää ominaisuutta ja pyhien kylpypaikkojen tapaan vesi ulottuu niin korkealle, että linnutkin voivat juoda sitä. Lammikoiden pohjalla kimmeltää kultahiekka. Lootuslampien jokaisella neljällä sivulla nousevat neljästä kallisarvoisesta aineesta – kullasta, hopeasta, lasuurikivestä ja kristallista – valmistetut välkehtivät askelmat. Lootuslampien ympärillä kasvavia ihania jalokivipuita koristaa seitsemän kallisarvoista ainetta – kulta, hopea, lasuurikivi, kristalli, rubiinit, timantit ja korallit. Lammikoissa kasvaa taivaansinisiä, kirkkaansinisiä, sinisinä loistavia sinilootuksia; kullankeltaisia, kirkkaankeltaisia, keltaisina loistavia keltalootuksia; hehkuvanpunaisia, kirkkaanpunaisia, punaisina loistavia punalootuksia; hohtavanvalkoisia, kirkkaanvalkoisia, valkoisina loistavia valkolootuksia; lumoavan kauniita, kirkkaankauniita, kauniisti loistavia lootuksia; kärrynpyörän suuruisia lootuskukkia. Śāriputra, tällaisia suurenmoisia aarteita on tuossa buddhakentässä.”

5. ”Edelleen, Śāriputra, taivaalliset sulosoinnut kaikuvat lakkaamatta Onnen maassa. Maaperä sulostuttaa kultahohdollaan. Mandārava-kukkia sataa taivaalta kolmasti päivällä ja kolmasti yöllä. Onnen maahan syntyneet olennot lähtevät varhain aamulla toisiin maailmoihin kunnioittamaan satoja tuhansia miljoonia buddhia. Siroteltuaan jokaisen tathãgatan päälle satoja tuhansia miljoonia kukkasia he palaavat omaan maailmaansa aterialle ja iltapäiväkävelylle. Śāriputra, tällaisia suurenmoisia aarteita on tuossa buddhakentässä.

6. ”Edelleen, Śāriputra, Onnen maassa elää hanhia, riikinkukkoja, papukaijoja, haikaroita, kalavinka-käkiä sekä kaksipäisiä jīvamjīvaka-lintuja. Kolmasti öisin ja kolmasti päivisin ne kokoontuvat laulamaan kuorossa kukin omaa säveltään. Hyveitä, henkisiä voimia ja valaistumisen tekijöitä niiden äänet kuuluttavat. Kuullessaan konsertin ihmiset ajattelevat Buddhaa, ajattelevat Dharmaa ja ajattelevat Sanghaa. Mitä luulet, Śāriputra, ovatko nuo olennot syntyneet eläimiksi huonojen karma-seuraarnusten tähden? Ei suinkaan. Miksi? Śāriputra siellä ei tunneta edes nimeltä helvetillisiä tiloja, eläimeksi syntymistä eikä Yaman maailmaa. Tathāgata Amitāyus on luonut maagisesti lintuparvet kuuluttamaan Dharman sanomaa. Śāriputra, tällaisia suurenmoisia aarteita on tuossa buddhakentässä.”

7. ”Edelleen, Śāriputra, kun tuuli puhaltaa ja liikuttaa Onnen maan palmunlehviä ja nauhoista riippuvia kelloja, lumoavat sulosoinnut heläjävät kauas ilmoille. Śāriputra, tuulen heiluttaessa palmunlehviä ja nauhoista riippuvia kelloja niistä lähtee satoja tuhansia miljoonia sulosointuja aivan kuin pyhien ihmisten soittamista taivaallisista soittimista. Silloin kuulijat ajattelevat Buddhaa, ajattelevat Dharmaa ja ajattelevat Sanghaa. Śāriputra, tällaisia suurenmoisia aarteita on tuossa buddhakentässä.”

8. ”Mitä luulet, Śāriputra, miksi Onnen maan tathāgataa nimitetään Amitāyukseksi? Śāriputra, tathägatan ja siellä elävien olentojen elämä kestää lukemattomia aikakausia. Siksi häntä nimitetään Amitāyukseksi, Mittaamattomaksi Elämäksi. Śāriputra, on kulunut kymmenen kalpaa siitä, kun Tathāgata Amitāyus saavutti äärimmäisen ja täydellisen valaistumisen.”

9. ”Entä mitä luulet, Śāriputra, miksi häntä nimitetään Amitābhaksi? Śāriputra, tathāgatan loisto valaisee esteettä kymmenen ilmansuunnan bucldhakentät. Siksi häntä nimitetään Amitäbhaksi, Mittaamattomaksi Valkeudeksi. Śāriputra, hänen seurassaan on valtava joukko šrãvaka-oppilaita, puhdistuneita arhateja, joi-den lukumäärää ei voida laskea. Śāriputra, tällaisia suurenmoisia aarteita on tuossa budclhakentässä.”

10. ”Eclelleen, Śāriputra, Tathägata Amitäyusin budclhakenttään syntyneet bodhisattvat eivät enää taannu kehityksessään. Heidän on jälleensynnyttävä vain yhden kerran. Śāriputra, näiden bodhisattvojen lukumäärää ei voida laskea ja siksi heitä sanotaan lukemattomiksi. Śāriputra, olentojen tulisi hartaasti haluta tuohon buddhakenttään syntymistä. Miksi näin? Siksi, että he saavat elää siellä pyhien viisaiden seurassa. Tathägata Amitāyusin buddhakenttään syntyvien olentojen valaistumista edistävien syiden määrä ei ole vähäinen. Kun hyvä mies tai nainen kuulee ylevän Tathägata Amitäyusin nimen ja pitää sitä keskittynein, ajatuksin mielessään yhden, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi tai seitsemän vuorokautta, niin kuoleman hetkellä hän näkee Tathägata Amitāyusin seisovan edessään oppilaidensa ympäröimänä ja bodhisattvojen joukon seuraamana, ja hän eroaa tästä elämästä rauhallisin mielin. Jos kuolevan ajatukset eivät ole hajanaisia, hän syntyy Tathägata Amitäyusin Onnen maahan. Siksi, Śāriputra, syyn ja seurauksen ymmärtäen sanon: hyvien miesten ja naisten tulisi hartaasti haluta tuohon buddhakenttään syntymistä.”

11. ”Edelleen, Śāriputra, kun levitän ilosanomaa tässä maailmassa, samanaikaisesti idässä ovat tathāgatat Aks̝obhya, Merudhvaja, Mahāmeru, Meruprabhāsa, Mañjudhvaja sekä monet muut ylevät buddhat, yhtä lukuisat kuin Gangesvirran hiekanjyvät. Heidän puheensa kantautuu kaikkialle heidän buddhakentissään. Voitko käsittää sellaista kaikkien buddhain hyväntahtoisuudeksi sanottua, kuvaamattoman arvokasta julistusta?”

12. ”Samoin etelässä ovat tathāgatat Candrasuryapradīpa, Yaśahprabha, Mahārciskandha, Merupradīpa, Anantavīrya sekä monet muut ylevät buddhat, yhtä Iukuisat kuin Gangesvirran hiekanjyvät. Heidän puheensa kantautuu kaikkialle heidän buddhakentissään. Voitko käsittää sellaista kaikkien buddhain hyväntahtoisuudeksi sanottua, kuvaamattoman arvokasta julistusta?”

13.. ”Samoin lännessä ovat tathāgatat Amitāyus, Amitaskandha, Amitadhvaja, Mahāprabha, Mahāratnaketu, Śuddharaśmiprabha sekä monet muut ylevät buddhat, yhtä lukuisat kuin Gangesvirran hiekanjyvät. Heidän puheensa kantautuu kaikkialle heidän buddhakentissään. Voitko käsittää sellaista kaikkien buddhain hyväntahtoisuudeksi sanottua, kuvaamattoman arvokasta julistusta?”

14. “Samoin pohjoisessa ovat tathāgatat Mahārciskandha, Vaiśvāvanirghos̝a, Dundubhisvaranirghos̝a, Dus̝pradhars̝a, Adityasambhava, Jaleniprabha, Prabhākara sekä monet muut ylevät buddhat, yhtä lukuisat kuin Gangesvirran hiekanjyvät. Heidän puheensa kantautuu kaikkialle heidän buddhakentissään. Voitko käsittää sellaista kaikkien buddhain hyväntahtoisuudeksi sanottua, kuvaamattoman arvokasta julistusta?”

15. ”Samoin syvyydessä ovat tathägatat Simha, Yaśas, Yaśahprabhāva, Dharma, Dharmadhara, Dharmadhvaja sekä monet muut ylevät buddhat, yhtä lukuisat kuin Gangesvirran hiekanjyvät. Heidän puheensa kantautuu kaikkialle heidän buddhakentissään. Voitko käsittää sellaista kaikkien buddhain hyväntahıtoisuudeksi sanottua, kuvaamattoman arvokasta julistusta?”

16. ”Samoin korkeudessa ovat tathägatat Brahmaghosa, Naksatrarāja, Indraketudhvajarāja, Gandhottama, Gandhaprabhāsa, Mahārciskandha, Ratnakusumasampus̝pitagātra, Sālendrarāja, Ratnotpalaśri, Sarvāthadarśa, Sumerukalpa sekä monet muut ylevät buddhat, yhtä lukuisat kuin Gangesvirran hiekanjyvät. Heidän puheensa kantautuu kaikkialle heidän buddhakentissään. Voitko käsittää sellaista kaikkien buddhain hyväntahtoisuudeksi sanottua, kuvaamattoman arvokasta julistusta?”

17. ”Mitä arvelet, Śāriputra, miksi tätä dharmaopetusta sanotaan kaikkien buddhain suojeluksessa olevan tiedostajan suutraksi? Jokainen hyvä mies tai nainen, joka kuulee tämän dharmaopetuksen ja pitää mielessään sen sekä mainittujen ylevien buddhain nimet, on tiedostaja, joka saa osakseen kaikkien buddhain hyväntahtoisuuden. Hän ei enää taannu kehityksessään, vaan edistyy kohti äärimmäistä ja täydellistä valaistumista. Juuri siksi Śāriputra, ota vastaan ja oivalla! Omaksu minun ja kaikkien yleväin buddhain sanat! Hyvät miehet ja naiset, jotka hartaasti haluavat tai ovat aiemmin halunneet syntyä ylevän Tathāgata Amitāyusin buddhakenttään, eivät enää taannu kehityksessään, vaan heräävät lopulta äärimmäiseen ja täydelliseen valaistumiseen. He tulevat syntymään, ovat syntyneet tai ovat parhaillaan syntymässä tuohon buddhakenttään. Juuri siksi, Śāriputra, syvää luottamusta tuntevien hyvien miesten ja naisten tulisi hartaasti haluta sinne syntymistä.”

18. ” Śāriputra, aivan kuten nyt ylistän muiden ylevien buddhain sanoinkuvaamattomia hyviä ominaisuuksia, samoin muut ylevät buddhat ylistävät minun sanoinkuvaamattomia hyviä ominaisuuksiani: ´Śākyamuni śakyain valtias, on tehnyt äärimmäisen vaikeaa työtä. Hän on herännyt äärimmäiseen ja täydelliseen valaistumiseen tässä maailmanjärjestelmässä ja opettanut Dharmaa, vaikka maailma on vastahakoinen omaksumaan sitä viidenlaisen rappion aikakaudella, ihmiskunnan turmeluksen ajalla, kun virheelliset uskomukset vallitsevat, onnettomuudet koettelevat, elinikä on lyhyt ja itsekkäitä haluja seurataan´.”

19. ”Śāriputra, tehtäväni on äärimmäisen vaikea. Herättyäni äärimmäiseen ja täydelliseen valaistumiseen tässä maailmanjärjestelmässä olen opettanut Dharmaa, vaikka maailma on vastahakoinen omaksumaan sitä viidenlaisen rappion aikakaudella, ihmiskunnan turmeluksen ajalla, kun virheelliset uskomukset vallit-sevat, onnettomuudet koettelevat, elinikä on lyhyt ja itsekkäitä haluja seurataan.”

20. Näin puhui Mestari iloiten mielessään. Kunnianarvoisa Śāriputra, munkit, boclhisattvat sekä koko deevojen, ihmisten, asuroiden ja gandharvojen maailma ylisti haltioituneena Mestarin puhetta.

Näin päättyy Onnen maan harmoniaksi nimitetty mahāyāna-suutra.

 

Lähde:
Lyhyt Onnen maan harmonia kirjassa Buddhalaista viisautta, kääntäneet ja toimittaneet Réne Gothóni ja Mahāpañña (Mikael Niinimäki), Gaudeamus, 1987

Taehye sunimin kommentti:
Mietiskelykoulukunnassa ajatellaan yleensä, että Onnen maan suutrat ovat vertauskuvallisia kuvaelmia: Amitabha Buddha edustaa alkuperäisen luontomme valoa, Onnen maa on puhdas mieli ja sinne syntyminen tarkoittaa taitamattomasta toiminnasta vapautumista bodhisattvan tiellä. Mm. Huinengin Korokesuutrassa selitetään vertauskuvallisesti Onnen maan symboliikkaa.

Comments are closed.