Hengellinen ohjaaja

Munkki Tae Hye sunim, Bodhidharmayhteisön hengellinen ohjaaja

Tae Hye sunim syntyi lohikäärmeen vuonna Mikkelissä Saimaan rannoilla.  Hän kiinnostui itämaisista filosofioista hyvin varhain ja 16-vuotiaana alkoi pitää itseään  buddhalaisena, kuitenkaan tuntematta vielä ketään muita buddhalaisia. Tultuaan ylioppilaaksi hän opiskeli Turun ja Helsingin yliopistoissa mm. uskontotiedettä, historiaa ja filosofiaa.  Saatuaan filosofian kandidaatin paperit hän teki erilaisia töitä, mm. luennoi Helsingin uskontotieteen laitoksella.  Hän perehtyi myös buddhalaisuuden käytännön harjoitukseen, ensin Helsingin FWBO-keskuksessa ja sen jälkeen eri buddhalaisissa keskuksissa Euroopassa.

Tae Hye sunimilla oli jo nuoresta pitäen ajatus munkkeuden merkityksellisyydestä buddhalai- sudTaeHye-sunim2essa.  Siksi hän ”luopui maailmasta” ja lähti Thaimaahan, jossa hänestä tuli Wat Pleng Vipassana luostarissa noviisimunkki Mahapañña vuonna 1982.  Hänen theravada-opettajansa oli lempeä, avaramielinen mietiskelymestari Phra Krusangvorn Samadhivat.  Noviisimunkki Mahapañña vietti vaeltavaa elämää oleskellen periodisesti Thaimaassa ja Euroopan maissa.  Vuonna 1985 hänestä tuli Buddhismin ystävät ry:n puheenjohtaja.  Buddhismin ystävät ry (nykyinen Bodhidharma ry) on vuonna 1947 perustettu Suomen ensimmäinen buddhalaisyhdistys, joka 1980-luvun alkuvuosina oli ”lepotilassa” ilman toimintaa.

Theravadalaisena munkkina eläminen Suomessa tuntui hyvin vaikealta. Siksi noviisi-munkki Mahapañña lähti Japanin soto-zen-luostareihin ja sen jälkeen Koreaan, jossa hän vuonna 1987 sai korealaisen täyden munkkivihkimyksen ja nimen Tae Hye sunim Songgwangsa-luostarin seon-mestarilta Ilgak sunimilta.  Songgwangsa on yksi Korean kolmesta pääluostarista.  Nimet Mahapañña ja Tae Hye kumpikin tarkoittavat ”Suuri Viisas”.  Tae Hye sunim osallistui kesäretriitteihin Songgwangsassa ja Taiwanissa.  Hän sai Ilgak sunimilta luvan aloittaa temppelitoiminnan lännessä, käytännössä Italiassa, jossa siihen tarjoutui tilaisuus.  Vuonna 1992 Tae Hye sunim muutti Pagoda-nimiseen kupolikattoiseen taloon Arezzon kapungin lähelle.  Pagodassa aloittivat luostarielämän kaksi nuorta italialaista, joista sittemiin Koreassa tuli munkki Tae Ri sunim ja nunna Young sunim.

Myöhemmin vuonna 2000 Tae Hye sunim hankki tarkoitukseen soveliaamman paikan, joka sijaitsee Lericissä Ligurian rannikolla.  Siitä lähtien Tae Hye sunim on ollut Korean Jogye Orderiin kuuluvan Musang Am temppelin apotti.  Tae Hye sunimin linja on theravadalais-mahayanalainen.  Vuonna 1999 hän sai theravadalaisen bhikkhu- eli täysvihkimyksen Burmassa World Buddhist Meditation Centerin mestarilta Paññadipa Sayadaw’lta.

Suomalaissyntyisiä munkkeja ja nunnia on vain muutamia.  Tae Hye sunim on heistä ainoa, josta on tullut ”vanhempi munkki” (mahathera).  Hän on Italian ja Suomen Bodhidharma-yhdistysten henkinen opas.  Hän on osallistunut myös kansainvälisiin buddhalaisiin tapahtumiin, esim. World Fellowship of Buddhists-järjestön maailman-konferenssiin ja sittemmin World Buddhist Summitiin Bangkokissa, Japanissa ym.

Tae Hye sunim on kirjoittanut, yksin ja yhteistyössä toisten kanssa, teoksia joista mainittakoon:

– Bodhipuun juurella
– Buddhalaista viisautta
– Buddhalainen sanasto ja symboliikka
– Suomalainen zen-opas

Lisäksi hän on suomentanut seuraavat harjoituksellemme erittäin hyödylliset kirjat:

– Shunryu Suzuki: Zen-mieli, aloittelijan mieli
– Zenmestari Wu-men: Portiton portti
– Zenmestari Shen-Yen: Kiinalaisten zenmestareiden runoja
– Huinengin Suutra

Opetuksessaan Tae Hye sunim painottaa, että länsimaisen buddhalaisuuden kehittämisessä olennaista on koulukuntarajat ylittävä interbuddhalainen yhteistoiminta sekä munkki- ja nunna-Sanghan vakiinnuttaminen länsimaisiin olosuhteisiin.

Comments are closed.