Ajahn Mudito

KUNNIANARVOISA MUNKKI AJAHN MUDITO
SUNNUNTAINA 2. KESÄKUUTA KLO 15 ALKAEN
BUDDHALAINEN KESKUS SAMPOSSA

Ajahn Mudito, suomalainen theravada-munkki Australiasta.

HENGEN HÄTÄ?
19.5.2024
Ajahn Mudito:

Voidaan sanoa, että on olemassa kahdenlaisia meditatiivisia harjoituksia: diskursiivisia, joissa ajattelemme, ja ei-diskursiivisia eli ei-verbaalisia. Ensimmäisessä harjoituksessa käytämme mieltä ja ohjaamme sen tiettyyn ajattelutapaan. Ei-verbaalinen harjoittelu voi puolestaan olla esimerkiksi hengityksen tarkkailua. Hengityksen tarkkailussa ei kiinnitetä huomiota ajatteluun, vaan se jätetään ikään kuin taka-alalle.

Hengityksen tarkkailussa ei tarvitse ajatella mitään, mutta joskus pitkän päivän jälkeen voi olla vaikeaa keskittyä ei-diskursiiviseen objektiin. Siksi on hyvä joskus aloittaa meditaatio diskursiivisella objektilla. Tällä tavalla voit ikään kuin käyttää ajattelun energiaa ja antaa ajatuksille vähän enemmän tilaa, vapautta ja tekemistä. On kuitenkin tärkeää, että sinulla on strategia siitä, miten ajattelet. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kuoleman kontemplaatiota. Pysyessäsi tässä teemassa, mitä tahansa mieleesi tulee, tarkkaile sitä kuoleman kautta.
Jossain vaiheessa mieli ei enää halua kontemploida ja ajattelu alkaa automaattisesti uuvuttaa. Tässä vaiheessa mieli on valmis ānāpānasati-harjoitteluun luoden siten mielellesi hyvän objektin, joka johdattaa sinut syvälle meditaatioon ja aina valaistumiseen saakka. Hengityksen tarkkailu ei ole aluksi helppoa, mutta pääasia on vain rauhoittuminen ja hyvän mielialan ylläpitäminen. Buddha sanoi: ”Sillä, jolla on hyvä mieli, on rauhallinen mieli.” Rauhallinen mieli ottaa hengityksen objektiksi helposti, mutta jos mieli ei ole puhdas ja rauhallinen, hengityksen tarkkailu on mahdotonta.

Tärkeintä ei kuitenkaan ole, miten hengitystä tarkkaillaan, vaan se, että menet hiljaiseen yksinäiseen paikkaan, istut mukavasti ja asetat tietoisuuden luomisen etusijalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ajatusten virta yrittää viedä sinua kuin pässiä sarvista, et kiinnitä ajatteluun huomiota. Et anna sille liikaa arvoa. Hengaile siis hengityksen kanssa niin kuin se olisi hengen tärkeää. Sillä jossain vaiheessa kun henki lähtee, silloin harjoitus viimeistään punnitaan. •